Choď na obsah Choď na menu
 


Hmotnosť telesa

  • Porovnaj hmotnosť dvoch telies na základe predĺženia pružiny, na ktorú sú postupne zavesené.

Rovnoramenné váhy.Porovnávanie hmotnosti telies

  • Charakterizuj rovnoramenné váhy.
  • Opíš jednotlivé časti rovnoramenných váh,vysvetli na čo slúžia.
  • Opíš princíp porovnávania hmotnosti dvoch telies.

Meranie hmotnosti telesa

  • Základné pravidla merania hmotnosti pevného a kvapalného telesa rovnoramennými váhami.