Choď na obsah Choď na menu
 


Meranie a porovnávanie

  • Vysvetli pojem meranie.
  • Čo všetko v prírode je merateľné a čím.
  • Čím je definovaná každá fyzikálna veličina?

Jednotky dĺžky

  • Označenie fyzikálnej veličiny "dĺžka".
  • Charakteristika základnej jednotky dĺžky,ďalšie odvodené jednotky a premeny medzi nimi.
  • Dĺžkové meradlá.

Meranie dĺžky

  • Základné pravidlá merania dĺžky.
  • Charakterizuj odchýlku merania.