Choď na obsah Choď na menu
 


Prírodné a umelé magnety

 • Rozdelenie magnetov podľa pôvodu.
 • Charakterizuj magnetku.

Póly magnetu

 • Ako sa správajú oceľové klinčeky,ak k ním priložíme tyčový magnet?
 • Ako nazývame konce magnetu s najväčšími silovými účinkami?
 • Ako sa správajú magnety,ak sú k sebe otočené súhlasnými a nesúhlasnými polmi? Aká medzi nimi pôsobí sila?

Magnetické pole

 • Charakterizuj fyzikálne pole,nachádzajúce sa okolo magnetu.
 • Akými účinkami na telesá z feromagnetických látok sa toto pole prejavuje?

Magnetizácia látky

 • Charakterizuj pojem "magnetizácia" látky.
 • Telesá z akých látok môžeme zmagnetizovať?
 • Charakterizuj pojem dočasný a trvalý magnet, z akých látok sú tieto magnety vyrobené?

Indukčné čiary magnetického poľa

 • Čo je to magnetické pole- charakterizuj
 • Ako znázorníme magnetické pole- čím ho môžeme zviditeľniť.
 • Zakreslenie magnetického poľa.

Magnetické pole Zeme

Video s ukážkou polárnej žiary, ktorá priamo súvisí s magnetickým poľom našej planéty.

Na tejto stránke nájdeš zaujímavú informáciu o orientácii živých organizmov pomocou magnetického poľa Zeme.