Choď na obsah Choď na menu
 


Hustota telesa

  • Charakterizuj fyzikálnu veličinu "hustota". Hustota vyjadruje množstvo látky v danom objeme telesa.
  • Označenie hustoty.
  • Napíš matematický vzorec pre výpočet hustoty látky.

Výpočet hustoty telesa

  • Vyjadri postupnosť riešenia fyzikálneho príkladu. Riešenie fyzikálneho príkladu musí obsahovať Zápis zadania (známe a neznáme fyzikálne veličiny)- Výpočet (vzorec,dosadenie do vzorca, výsledok)- Odpoveď (slovné vyjadrenie vypočítaného výsledku).

Obrázok

  •  Jednotky hustoty. kg/m3 , g/cm3
  • Premena jednotiek hustoty.1 g/cm3= 1000 kg/m3 , 1kg/m3 = 0,001 g/cm3 
  • Hustota vody: 1000 kg/m3

Výpočet hmotnosti telesa

  • Vzorec pre výpočet hmotnosti telesa.
  • Jednotky hmotnosti a ich premena.
 

Náhľad fotografií zo zložky Výpočet hustoty telesa